Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü olarak görevlerimiz;

 İdarenin stratejik planlama planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,

 İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,

 İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,

 Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak,

 Kurum içi kapasite arttırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

 İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,

 İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

 İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmektir.