Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Abdullah ÜSTÜNDAĞ

İletişim: (0246) 214 61 31

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Mali Hizmetler Uzmanı Emel AKSU

Muhasebe Yetkilisi

İletişim: (0246) 214 61 31

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürü

Hüseyin Murat CEYLAN

İletişim: (0246) 214 61 35

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürü / Taşınır Konsolide Yetkilisi

Uğur İNAN

İletişim: (0246) 214 61 33