MİSYONUMUZ

   Mevzuat çerçevesinde; Üniversitemizin mali hizmetlerini yürütmek, mali mevzuat konusunda üst yöneticilere ve harcama birimlerine danışmanlık yapmak, mali hizmet odaklı yapısıyla performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek, tutarlılık ve saydamlık ilkeleriyle paydaşları bilgilendirme ve hesap verebilme süreçlerinin etkinliğini sağlamak, mali karar ve kontrolü mevzuata uygun olarak gerçekleştirmektir.

 

VİZYONUMUZ

   İç kontrol sisteminin kurulması çalışmalarını yapan; mali istatistikleri, hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkesine göre hazırlanmasını sağlayan; stratejik plan ile ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürüten; nitelikli insan kaynaklarıyla tüm eşdeğer mali hizmetler birimlerine öncü olan bir Başkanlık olmaktır.