SGK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN KILAVUZLAR

4C Kullanıcı Değişikliği Yardım Kılavuzu

İş Kazası Meslek Hastalığı E-Bildirim (İşveren Bildirimi)

Mahsuplaşma Programı Kullanım Kılavuzu

İşveren Modülü (Geçici İş Göremezlik İşveren İşlemleri) Kullanım KılavuzuMYS KILAVUZLARI

MYS Kullanım Kılavuzu (Harcama Yönetim Sistemi)

E-Yolluk Uygulama KılavuzuKBS KILAVUZLARI

2024 Personel Ödemeleri Yeni Yıl İşlemleri Kılavuzu

Yeni Bütçe Tertip İşlemleri Kılavuzu

Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Birleşmesi Hakkında

Bireysel Emeklilik OKS Kesintisi Uygulama Kılavuzu v2

Özel Bütçe BES Gönderme Kılavuzu (15.05.2017)

BES Gönderme Kılavuzu

Bireysel Emeklilik OKS Kesintisi Uygulama Kılavuzu v1

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Uygulama Kılavuzu v3

KBS Matrah Birleştirme Kılavuzu v2

Döner Sermaye Katılım Payı Kılavuzu v3

KBS Personel IBAN Değişikliği Kılavuzu v1

Maaş Hata Kontrol Raporları ve İstisna Giriş Sayfası İşlemleri Uygulama Kılavuzu

KBS Fazla Çalışma Uygulama Kılavuzu v1

KBS Vekalet/İkinci Görev Uygulama Kılavuzu v2

Ek Ders Uygulama Kılavuzu v1

Kamu Personeli Aile Bildirim Sistemi (KAPBİS) Uygulama Kılavuzu v1

4B Sözleşmeli Personel Uygulama Kılavuzu v2

4B Sözleşmeli Personel Uygulama Kılavuzu v2.1

Sosyal Hak ve Yardım Ödemeleri Kılavuzu v5

KBS Maaş Bilgi Girişi Uygulama Kılavuzu v2

YİKOB Bütçe Ödenekleri Kapatma Formu

Kamu Personeli Nakil Bildirim Sistemi Kullanım Kılavuzu

Yeni Rayiç Bedel KılavuzuTAŞINIR İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KILAVUZLAR

Kişilere/Ortak Kullanıma Dayanıklı Taşınır Verilmesi

Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Uygulama KılavuzuTAŞINMAZ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KILAVUZLAR

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Envanteri Kılavuzu