Toplantı Katılım Tutanağı


ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

 

 

STRATEJİ GELİŞTİRME  DAİRE BAŞKANLIĞI İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 

 

 

 

 

S/N

Öneri Tarihi

Öneri Sunan Birim / Kaynak

Öneri Gerekçe

İyileştirme

İyileştirme Tarihi

1

1.06.2021

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

4734 Kamu İhale Kanunun 62. maddesi ı bendi parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların %10 limit aşımını takibini sağlamak ve gerekli izinlerin alınması amacıyla Başkanlığımız  tarafından Bilgi İşlem Daire Başkanlığımıza ihale yönetim sistemi yazılımı yapılması

%10 limit aşım takibi

12.01.2022

2

3.01.2023

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

 Daire Başkanlığımız personellerin yetiştirilmesi, gelişiminin sağlanması, bilgi becerelerinin artırılması, farklı kurumlarda aynı işi yapan personellerle etkileşiminin sağlanması, uygulamadaki hata ve yanlışlıkların karşılıklı görüş alış verişi ile düzeltme yollarının geliştirilmesi   Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesine akran eğitimine katılmıştır.

Personel gelişimi

18.01.2023

3

3.11.2023

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Stratejik planda bulunan performans göstergelerinin izlenebilmesi amacıyla Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yazılım bilgi sistemi kurulması

Üniversitemizin Performans göstergelerinin sorumlu birimler tarafından  takibi

 

Görev                                                        Unvanı                           Ad  Soyad

Birim Yöneticisi                                      Daire Başkanı              Abdullah ÜSTÜNDAĞ

Birim Kalite Yönetim Temsilcisi          Şube Müdürü              Hüseyin Murat CEYLAN

Üye                                                           Memur                              Yasin UĞUZSüleyman Demirel Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Afyon Sağlık Bilimleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı